UV LAMPE

Ultraljubičasta svetlost (UV-ultra violet) je dio EM spektra koji je po frekvenciji iznad spektra vidljive svetlosti, a ispod rendgenskog zračenja. Zraci ultraljubičaste svetlosti su fotoni visoke
energije. Najveći prirodni izvor UV zračenja je Sunce.Ultraljubičasta svetlost (UV-ultra violet) je deo EM spektra koji je po frekvenciji iznad spektra vidljive svetlosti, a ispod rendgenskog zračenja.

VODEĆI EVROPSKI DIZAJNER I PROIZVODJAČ KVALITETNIH

 

UREDJAJA ZA KONTROLU I UNIŠTAVANJE LETEĆIH INSEKATA

P+L brend je na tržištu uredjaja za kontrolu i uništavanje insekata
prepoznatljiv po jedinstvenim rešenjima i inovacijama, što potvrdjuje njegova
vodeća uloga u ovoj oblasti već skoro tri decijenije. P+L u svojoj bogatoj
ponudi proizvoda nudi nekoliko najrespektabilnijih modela uredjaja za
neutralizaciju insekata, koji su se godinama na tržištu razvili gotovo kao
zaseban brend. Na tržištu je vodeći Eurokill™,najprodavaniji uredjaj u Evropi,
zatim najefikasniji Flytrap Professional™ i najnoviji, inovativni, dekorativni
Flypod®. Pošto je u mogućnosti da zadovolji najvažnije kriterijume, visoku
efikasnost u borbi protiv letećih insekata, visok kvalitet izrade i naravno
cijenu, P+L paleta proizvoda može da pruži efikasno rešenje za problem sa
insektima za svako okruženje.

Uredjaji za kontrolu i uništavanje insekata su podeljeni u 4 kategorije – Zaperi
(koji za uništavanje insekata koriste mrežu pod električnim naponom),
Glueboard (koji za uništavanje insekata koriste lepljivu površinu), Deкorativni
i uredjaji koji se koriste za preventivno delovanje, i pružaju potreban nivo
zaštite u različitim uslovima. Svaka kategorija sadrži uredjaje,spremne da
zadovolje specifične zahteve sredine u kojima se koriste, razvijene kroz
dvadesetpetogodišnje iskustvo u proizvodnji i primeni ovih uredjaja.
Kroz razvijenu mrežu distributera, koja se prostire na 6 kontinenata i u preko
60 zemalja P+L je na svetskom tržištu lider u proizvodnji, distribuciji i podršci
kupcima. Sa dobro snabdevenim distributivnim centrima i Severnoj i Južnoj
Evropi vrijeme isporuke bilo koje vrste uredjaja, moguće je u najkraćem roku u
bilo kom dijelu kontinenta.

UV Svetlost

Ultraljubičasta svjetlost (UV-ultra violet) je dio EM spektra koji je po frekvenciji iznad spektra vidljive svjetlosti, a ispod rendgenskog zračenja.

Insekti Su Prljava Stvorenja

Insekti sijleću i hrane se na prljavim mjestima, u sebe unesu ili na svoja tijela pokupe različite uzročnike bolesti.

HACCP Standard

HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points – Analiza opasnosti i kritične kontrolne tačke) je sistem kontrole procesa proizvodnje i distribucije prehrambenih proizvoda,