LEPLJIVA POVRŠINA- ARTIKLI

UREĐAJI SA LEPLJIVOM POVRŠINOM

Ovi uređaji koriste UV svjetlost za privlačenje letećih insekata do uređaja, a lepljivu površinu za njihovo neutralisanje. Uređaji sa lepljivom površinom su idealni za osjetljive sredine.

Koriste se na mjestima gdje se izlaže hrana, javnim kuhinjama i prehrambenoj industriji.