IC grijalice pružaju neposredan, vrlo moćan, konzistentan izvor toplote ciljanim područjima.