ELEKTRIČNA MREŽA – ARTIKLI

UREĐAJ SA MREŽOM POD ELEKTRIČNIM NAPONOM

Ovi uređaji koriste UV svjetlost za privlačenje letećih insekata, mrežu pod električnim naponom za njihovo neutralisanje, i fioku za sakupljanje ostataka neutralisanih insekata.
Idealni su za upotrebu u trgovačkim objektima, prostorijama za javnu upotrebu, domaćinstvu, javnim kuhinjama i skladištima.